Pochodzenie kawy

Kawa uprawiana jest w blisko 70 krajach, położonych w obszarze okołorównikowym, pomiędzy 23 a 25 stopniem szerokości geograficznej północnej i południowej, stanowiącym tzw. pas kawowy. Obejmuje on ziemie Afryki środkowej i środkowo-zachodniej, Ameryki Środkowej i Południowej, Indonezję, Indie i Nową Gwineę.

Pochodzenie kawy  brak produktów w tej kategorii